1391/1/15

گرگ بیابان

خصوصیات زنانه و مردانه یونگ در تفسیر کتابهای نیچه و هرمان هسه و یا اصطلاحاتی که آنها و یا دیگر فرزانگان یا عارفان بکار می بردند ، به کلیۀ خصلتهائی که در خصوص نیازهای مادی…

1390/11/22

جهان مجازی در دنیای عرفان

با توجه و مرور آثار عرفانی ،متوجه می شویم که حرکت ،هوشمندی و جهان مجازی در دنیای عرفان ،موضوعی شناخته شده بوده و عرفای ما به آن پی برده بودند و به بیان های مختلف ،آن ها…

1390/11/22

عقل و عشق

انسان همواره برای حرکت دو پله در پیش رو دارد: پلۀ عقل  و  پلۀ عشق مسیر حرکت انسان در زمان زندگی و یا شناخت خود با عبور از دو دنیای مختلف می تواند رقم خورد . الف) پله عشق…

1390/9/19

داستان کفش

ازجمله داستانهای دینی که در کتب آمده و اکثرا با آنها آشنائی دارند ، داستان موسی و کوه طور و داستان معراج پیامبر اسلام است . موسی که سومین پیامبر دارای کتاب ما می باشد ،…

1390/9/19

داستان موش

یکی از داستانهای ادبیات فارسی ما داستان موشی است که از یک راهی  وارد یک چاه می شود و راه برگشت را هم نمی تواند پیدا نماید . بعد از مدتی که در دیواره چاه شروع به حرکت می…

1390/7/7

نامۀ چارلی چاپلین به دخترش

چارلی چاپلین هنرمند پرآوازه  را همگی می شناسند. او که در خانواده ای فقیر با مادری که آوازه خوان کافه های درجه پائین لندن بود , زندگی را در کوچه پس کوچه های لندن و محله…

1390/3/6

پینوکیو

پینوکیو، داستانی که بارها و بارها درکودکی و نو جوانی کارتونهای آن را میدیدیم  وباعلاقه ای وافربه  آن نگاه میکردیم.این اشتیاق وافربه دیدن این کارتون به این دلیل بود…