چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست

                                                                   گر چه با من می‌نشینی چون چنینی سود نیست

چون دهانت بسته باشد در جگر آتش بود

                                                                   در میان جو درآیی آب بینی سود نیست

چونک در تن جان نباشد صورتش را ذوق نیست

                                                                   چون نباشد نان و نعمت صحن و سینی سود نیست

گر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان

                                                                   چون نباشد آدمی را راه بینی سود نیست

تا ز آتش می‌گریزی ترش و خامی چون پنیر

                                                                   گر هزاران یار و دلبر می‌گزینی سود نیست
                                                                                                                                مولوی
- دیوان شمس

تاریخ ارسال: 1392/5/25
تعداد بازدید: 3070

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر: