عشق آمد هنگامه در این خانه برانگیخت                                                     آتشکده ها زین دل ویرانه برانگیختعشق آمد از مستی چشمت سخنی گفت                                                    غوغای مرا بر در میخانه برانگیختعشق آمد انگشت به خون دل ما زد                                                     تا نقش گل ازپیکر پروانه برانگیختعشق آمد خاموشی دریای خرد دید                                                    طوفان بلا در دل دیوانه برانگیختفریاد زخاموشی ات ای سرو سرافراز                                                    کز جان من این نعرۀ مستانه بر انگیختیک بوسه نداد آن لب افسونگر و افسوس                                                    کز راز و من و ناز تو افسانه برانگیختآشفتگی موی تو بر جان من افکند                                                    هر فتنه کزان زلف سیه شانه برانگیختبا موج تهی دست خروشیدم و گفتم                                                    ما را هوس گوهر یکدانه برانگیختچون برق چرا خرمن خاصان حرم سوخت؟                                                   آن شعله که نامحرم بیگانه برانگیختگردی که زند بوسه بر آیینۀ خورشید                                                  از هستی ما بود که جانانه برانگیخت نازم به شکرخند تو کز خامۀ رعدی                                                  این نغمۀ پرشور به شکرانه برانگیخت

                                                                                        دکتر رعد آذرخشی


تاریخ ارسال: 1390/2/30
تعداد بازدید: 2267

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر: