1392/5/25

خدا جدا از شما نیست

خدا جدا از شما نیست ،خدا نهایت هستی شماست، درونی ترین موجودیتتان است ، روح شماست (نفخته من روحی). او صدای پنهانی است که در عمق وجودتان آرمیده ،درست مثل یک رقاص که از رقصش…

1391/1/15

در بیان صحبت

بدان که صحبت اثرهای قوی و خاصیتهای عظیم ئارد.هر سالکی که به مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد ،از آن بود که به صحبت دانائی نرسید. کار صحبت دانا دارد.هر که هر چه یافت از صحبت دانا…

1391/1/15

در بیان نصیحت

ای سالک باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی و بر حیات و صحت و مال و جاه ، اعتماد نکنی .هر چیز که در زیر این آسمان است و افلاک بر آن می چرخد بر یک حال باقی نمی ماند و البته از…

1390/12/16

من زندگی نمی کنم

من زندگی نمی کنم . این جمله ایست که از زبان تعدادی از دوستان شنیده ام.از زبان کسانی که بدنبال شناخت بودند و نارضائی خلاق آنها سر باز کرد ، ولی در دو سه قدمی راه خسته شده…

1390/12/16

گناه حلاج

بیان حقیقت همیشه کار صحیحی نبوده و اگر شنونده مستعد آن کلمات نباشد گمراه خواهد شد . در کتاب انسان کامل جناب نسفی نیز اشاره نموده اند که اگر صحبتی از طرف شیخی حتی برای سالکی…

1390/11/22

فقر

بر خلاف اشتباه برداشت و درک ازگفته برخی مذاهب  که توجیه کننده  و  فقر را مناسبات زندگی اجتماعی و یا معنوی میدانند ، فقر می تواند عامل تباهی گردد و همانگونه که…

1390/9/19

در بیان شریعت ،طریقت و حقیقت

بدان که شریعت گفت انبیاست و طریقت کرد انبیاست و حقیقت  دید انبیاست ،الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه احوالی. سالک باید که اول از علم شریعت آنچه ما لابدست (لازم…

1390/9/19

در بیان سلوک

بدان که سلوک عبارت از سیر است ، و سیر الی الله باشد و سیر فی الله باشد. سیر الی الله نهایت دارد اما سیر فی الله نهایت ندارد . و سیر الی الله عبارتست از اینکه سالک چندان سیر…

1390/6/30

نفس چیست و هوای نفس کدام است؟

انسان رهرو در طی مراحل شناخت و آگاهی باید تفاوت بین شیطان و ندای شیطانی را بشناسد و برای آنها فرق و تفاوت قائل گردد. نفس چیست؟ کلا به این بدن خاکی نفس گفته می شود و به نیازهای…

1390/3/29

خود شناسی چیست ؟

 عرفا ,همگی  می گویند که محور خلقت جهان هستی آدمی است و کل عظمت کائنات و لوح محفوظ خداوند که عبارت از علم اولین تا آخرین ,همگی در انسان نهفته است و اگر انسان آن را کشف…

1390/3/19

همه با هم به دنبال دل

همه ما از بدو تولد به محیط نگاه می کنیم و در صدد شناخت اطراف خودمان هستیم و کم کم که بزرگتر شدیم و پروانه های اندیشه در افکارمان به پرواز در آمد, به دنبال تحقیق و مطالعه…

1390/3/12

یکی بود ,یکی نبود

یکی بود ,یکی نبود یکی بود,اما یکی نبود یعنی اول یکی بود,اما بعدش زیاد شد پس اول یکی بود ,ولی تو ظاهر زیاد شد همونی که اولش یکی بود,بعدش خیلی شد یعنی همونی که اولش یکی بود…

1390/3/9

فرق بین عارف و عالم

  نقل است که بو علی (سینا) به دیدار شیخ ابو سعید ابو الخیر می رفت و در کلاسهای درس او حاضر می شد. یک روزی که بوعلی با شاگردانش به منزل ابو سعید رفته بود و در خلوت به بحث…