1391/1/15

بودا

آزادی در بی آرزوئی است   **********   زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد   **********   اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن ، بهترین…

1390/9/27

خانم رابعه

گفتند: از کجا می آئی؟ گفت : از آن جهان گفتند :کجا می روی؟ گفت : به آن جهان گفتند :در این جهان چه می کنی ؟ گفت : نان این جهان می خورم و کار آن جهان می کنم گفتند : حضرت عزت را دوست…

1390/6/30

منصور حلاج

  پرسیدند از فقر. گفت : فقیر آنست که مستغنی (بی نیاز) است از ماسَوی الله (غیر از خدا ) و ناظر است به الله. و گفت: معرفت یعنی دیدن همه چیز و آنکه بدانی همه هلاک شدنی هستند الا…

1390/3/29

با يزيد بسطامی

  آن کار که آخرین کارها می دانستم ,اولین آنها بود و آن رضایت والدین است.                                                       …