1390/6/30

محبت کنید

بیادتان میاورم تا همیشه بدانیدکه زیباترین منش آدمیت ,محبت اوست. پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن،که دوست را بزرگ میکند و دشمن را دوست.

1390/6/30

در پی سودایی است که ببخشد

خالق من بهشتی دارد نزدیک ، زیبا و بزرگ.  و دوزخی دارد به گمانم کوچک و بعید، و در پی سودایی است که ببخشد ما را.....

1390/6/30

پر کن از مرام خدایی

خداوندا!عزیزانی دارم که رسمشان معرفت است و یادشان صفای دل. پس آنگاه که دست نیاز به سوی تو میاورند، پر کن از آنچه در مرام خدایی توست.

1390/6/30

بهترین درسها

بهترین درسها را در زمان سختی ها آموختم. و دانستم صبور بودن یک ایمان است و خویشتن داری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست.  و خندیدن یک نیایش درگذر قلب…

1390/6/30

غنای درونی را آشکار کنیم

نیکی آن نیست که ثروت خود را با دیگران قسمت کنیم، نیکی آن است که غنای درونی انسانها را بر خود آنان آشکار کنیم!

1390/6/30

آنچه باقیست فقط خوبیهاست

زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر در دل شب , یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست , یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد ,ما همه همسفر و رهگذریم..... آنچه…

1390/6/30

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود!

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود! گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود! گاهی گدای گدایی و بخت نیست، گاهی تمام…

1390/6/30

معبد

از معبری رسیدم به معبدی .... بر در نوشته بود  لطفا بجای کفش ،خود را در آورید!

1390/6/30

بیخودی پرسه زدیم

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود. بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود. ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم.ما به هم بد کردیم ،ما به هم بد گفتیم. ما حقیقتها را زیر پا له…

1390/6/30

خدا درها را به رویمان می بندد

گاهی خدا درها را به رویمان می بندد و پنجره ها را قفل میکند؛ چه زیباست فکر کنیم شاید بیرون طوفان میاید!

1390/3/12

من دل سپرده بودم

یک عمر زنده بودم اما مرده بودم تنها بجرم اینکه  او سر سپرده می خواست ,من دل سپرده بودم

1390/3/12

چگونه زندگی کردن مهم است

زنده بودن مهم نیست  , چگونه زندگی کردن مهم است

1390/3/1

انسان

 انسان نیازمند حقیقت است

1390/3/1

خط مستقیم

خط مستقیم نه تنها درهندسه بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است

1390/2/30

فقط در فکر دویدن باش

صبح که آفتاب بر می آید شیر شروع می کند به دویدن تا شکاری بیابد و گرسنه نماند که بمیرد. صبح که آفتاب بر میآید آهو شروع به دویدن می کند تا شکار نشود پس چه فرقی می کند شیر باشی…

1390/2/30

اگر خدا را در زمین نیابی...

اگر خدا را در زمین نیابی ، در آسمانها هم پیدایش نخواهی کرد