زندگی دفتری از خاطره هاستیک نفر در دل شب , یک نفر در دل خاکیک نفر همدم خوشبختی هاست , یک نفر همسفر سختی هاستچشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد ,ما همه همسفر و رهگذریم.....آنچه باقیست فقط خوبیهاست.

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 1303

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر: